Antiradary

Informace o radarech+video

Co je to antiradar?

Antiradar je pasivní zařízení, které je naladěno na stejnou frekvenci jakou vysílají silniční radary. Jedná se vlastně o velmi citlivý přijímač, který Vás s předstihem upozorní na blížící se radar.

Pro koho je antiradar určen?

Pro každého řidiče který se po zavedení nových pravidel a bodového systému bojí vysokých pokut a ztráty bodů. Antiradar Vás včas varuje před blížícím se radarem a Vy budete moci upravit rychlost svojí jízdy.

Antiradar Vám umožní více sledovat dění na vozovce. Nebudete se muset stále soustředit na to, zda nepřekračujete povolenou rychlost třeba jen o 2 km/h.

Jak vypadá jízda s antiradarem?

Při jízdě je antiradar v klidu. Jeho chod je signalizován pouze diodou na displeji. Pokud antiradar zachytí signál policejního radaru ......

Je to legální?

Ano. Pasivní detektory radarového záření jsou povoleny.

Legálnost použití antiradarů v České republice

Základní informace:

Námi nabízené modely jsou pasivní detektory. V podstatě se jedná o radiopřijímače naladěné na speciální frekvenci. Nijak neovlivňují provoz policejních radarů a nejsou ve vozidle ani detekovatelné.

Zde naleznete kompletní právní rozbor:

http://pravni.nazory.cz/antiradary.htm

Závěr právního rozboru:

Je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná relevantní judikatura, která by se k dané problematice vztahovala. Předjímat soudní rozhodnutí lze jen omezeně, přesto považuji za přesvědčivější argumenty svědčící pro to, že pasivní antiradary zakázány nejsou. Výše popsaná argumentace postavená na prevenční funkci radarů je přeci jenom dosti sporná a o výkladu Ministerstva dopravy lze mít závažné pochybnosti.

Pokud již zákon něco zakazuje, nemělo by být pochyb o samotném zákazu a jeho rozsahu. V opačném případě má zákon negativní vliv na právní jistotu. Tak je tomu bohužel i v tomto případě. Je smutné, že zákon nedostatečně jasně specifikuje zákaz používání antiradarů, za který přitom člověku hrozí značná pokuta, až 100 tisíc korun.

Mnohem závažnější je však dle mého názoru fakt, že se poněkud zvláštní interpretace Ministerstva dopravy stala oficiálním stanoviskem celé policie. Ta pak podle něj v konkrétních případech postupuje a nutno dodat pravděpodobně nezákonně. Přestože má jednotlivec právo obrátit se v případě pochybností o zákonnosti postupu policie na soud, lze se domnívat, že ne všichni potenciálně poškození takto učiní a raději než podstupovat časově i finančně nákladné soudní řízení zvolí možnost zaplatit pokutu.

Zde naleznete vyjádření Ministerstva Dopravy:

http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-poradit/poskytnute-informace/2006/2006-1570.htm

Pokud jde o používání pasivních antiradarů (detektorů), k tomuto sdělujeme, že je legální pouze za předpokladu dodržení podmínky, že tyto nesmí znemožňovat nebo ovlivňovat funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti. V opačném případě - tedy pokud by antiradary rušily, znemožňovaly nebo ovlivňovaly funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti - je jejich užívání zakázáno.

Antiradary v médiích

TV PRIMA - Záznam TV vysílání pořadu Autosalon z 15.7.06 s konstatováním, že antiradary jsou povolené